HUNGAROTEX Foreign Trading Co. Ltd.

HUNGAROTEX Foreign Trading Ltd.

2018 - 1.1.1 - MKI


Támogató alap: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

A kedvezményezett neve: HUNGAROTEX Külkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A projekt címe: „UAV fedélzetére telepíthető és ott üzemeltethető komplex levegőanalitikai rendszer fejlesztése”.

A HUNGAROTEX Külkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság összességében 100 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A projekt célja egy méretéből adódóan könnyen mobilizálható, előnyösen pilóta nélküli járművekbe telepíthető gyűjtő eszköz, és ahhoz integrált modulárisan cserélhető, analitikai megoldásokra alkalmas szenzorrendszer létrehozása, mely a kémiai, biológiai, radiológiai vagy nukleáris ipari katasztrófákból, gondatlan emberi tevékenységekből, illetve terrorfenyegetésből fakadó következmények megelőzésében, továbbá a már bekövetkezett károk gyors felmérésében, így azok mérséklésének elősegítésében lesz képes segítséget nyújtani. A kifejlesztendő komplex megoldással szembeni elvárás, hogy képes legyen a levegőben található mérgező, szennyező és veszélyes kémiai és biológiai anyagok terepi mintavételezésére, a kémiai anyagok fedélzeti analizálására, szükség szerint mintakonzerválására és szállítására is, valamint a mérési eredményeinek felhasználóhoz történő azonnali továbbítására, vagyis közel valós idejű kommunikálására. A projekt jelentősége és újdonságtartalma abban rejlik, hogy egy korábban egyáltalán nem létező, a most elérhető és élenjáró technológiáknál lényegesen hatékonyabb mintavételi és analitikai eljárás kifejlesztésére irányul, mely a Hungarotex Zrt-t képes lesz jelentős nemzetközi versenyelőnyhöz juttatni.

A kifejlesztendő komplex szenzorrendszer olyan szennyezett területről lesz képes adatokat begyűjteni, ahol a humán hozzáférés erősen korlátozva van, vagy emberéletek kerülnének veszélybe. A tervezett érzékelő rendszer ugyanakkor képes lenne a mért adatokkal segíteni a katasztrófák megelőzését, felkészültség és reagálás szintjének emelését, a potenciális környezetvédelmi és egészségügyi károk mérséklését.

A projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a „Mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása” pályázati program finanszírozásában valósul meg.

támogatás mértéke (%-ban): 65,49%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.

A projekt azonosító száma:2018-1.1.1-MKI-2018-00034