HUNGAROTEX Foreign Trading Co. Ltd.

HUNGAROTEX Foreign Trading Ltd.

Sajtóközlemény - 2019 - 1.1.1 - KFI

Nem kooperatív drónok felderítését és lokalizálását támogató integrált rendszer és kapcsolódó szoftver keretrendszer fejlesztése

A HUNGAROTEX Zrt., mint konzorciumvezető és a G.A.N. Kft., mint konzorciumi tag által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz (továbbiakban NKFI Hivatal) benyújtott Nem kooperatív drónok felderítését és lokalizálását támogató integrált rendszer és kapcsolódó szoftver keretrendszer fejlesztése című 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00105 azonosítószámú támogatási kérelmet az NKFI Hivatal elnöke a 2019.12.12. napon hozott döntése értelmében 344 158 422 Ft, azaz háromszáznegyvennégymillió-százötvennyolcezer-négyszázhuszonkettő forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg.

A Projekt megvalósítása 2020.01.01. napjától 2022.12.01. napjáig tart.

A fejlesztési projekt célja egy moduláris hardver eszközrendszer és szoftver keretrendszer fejlesztéséből álló, a piacon újnak számító magyar termék fejlesztése. A multi-szenzor alapú, modulárisan felépített hardver az egymás mellé illesztett (részben saját fejlesztésű) szenzorok integrálásán túl, azoknak cserélhetőségén, illetve moduljainak bővíthetőségén is alapul. A fejlesztés során a hardvermodulok, illetve a szoftverarchitektúra alapjának fejlesztésével párhuzamosan, a szenzorok hardveralapú rendszerintegrációja is megvalósul.

A projektről bővebben a http://hungarotex.eu/ oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Dr. Nagy Péter

Tel.: +36-30/962-8314

E-mail: peter.nagy@hungarotex.eu

PDF változat letöltése